Spolupráca s firmami

Obchodní partneri..

Odborné profesie:

Statik:Ing.Tines,Ing.Kozakovič

Zdravotechnika :Ing.Tonhauser

Protipožiarna bezpečnosť stavieb:Ing.Loukotová

Ústredné vykurovanie:Ing.Javorek

Elektroinštalácie:Luděk Barak

a ostatní..

ROSOFT-rozpočty

 

Projektové energetické hodnotenie
Teplotechnické posúdenie objektu
v zmysle STN 730540-2 (2012), Zákona č. 555/2005 Z. z. v neskoršom znení
Zákona č. 300/2012 Z.z., vyhl. č.364/2012 Z. z.,

Ing.Peter Mihálka,PhD
 

 

Vizualizácie:

Ing. arch., Mgr. art. Jozef Kurán

Prihlásenie