Predstavujeme projekty a realizácie..

Ubytovací hostinec Slamená búda

Ubytovací hostinec Slamená búda

V období 2002-2003 prebehla projektová príprava známej bratislavskej reštaurácie "Slamená búda"na Kolibe.Projekt prešiel rôznymi zmenami a pomerne náročnou fázou inžinierskej činnosti a nakoniec sa podarilo získať stavebné rozhodnutie.

Foto pôvodnej stavby

Počas realizácie síce nastali ďalšie zmeny,ale v konečnom dôsledku/aj keď sa nezrealizovala slamená krytina podľa názvu prevádzky Slamená búda/nastala zmena nepochybne k lepšiemu..

Foto pred realizáciou-objekty boli v nevyhovujúcom technickom stave

Foto pred realizáciou

Foto po realizácii

Foto po realizácii

Foto po realizácii

Prihlásenie