Slovenská verzia

Vitajte na našich stránkach!

Vitajte na našich stránkach!

H&H Architekt-architektonický ateliér bol založený v roku 1992 manželmi Ing.arch.Hladkým Mikulášom a Ing.arch.Magdalénou Hladkou-autorizovanými architektami. Ateliér sa zaoberá navrhovaním  budov -bytových a občianskych od predprojektovej prípravy až po realizáciu.Súčasťou projektovej prípravy je výkon inžinierskej činnosti smerujúcej k vydaniu územných a stavebných rozhodnutí. Naša firma sa ďalej zaoberá návrhom interiérov a informačných systémov budov a interiérov.

Projekty sú spracovávané na PC v 2D alebo 3D grafike/*.dwg.,*.doc,../,ktorej súčasťou môžu byť aj vizualizácie,ale aj klasickou formou-rysovaním na pantografe.Spolupracujeme so stálymi špecializovanými autorizovanými inžiniermi v oblasti ústredného vykurovania,vzduchotechniky,zdravotechniky,elektrotechniky,požiarnej ochrany a pod.

Medzi najvýznamnejšie projekty a realizácie možno zaradiť: -Dom obchodných činností-Slovnaft Bratislava 1995-1997-stavba,interiéry a informačný systém -Vstupné priestory ADM budovy VI,Slovnaft Bratislava-2000 -Bytový dom,Špitálska,1997-2000/KP/ -Kaderníctvo Jean-Marie 1996 -Fitnesscentrum Herkules,Bratislava 1996 -Rodinné domy v Bratislave,Veľký Biel 1996-2007 -Predajňa Darčeky,Hlavné nám.,Bratislava 1995 -Prestavba podkrovia na Novohradskej,BA 2001 -rekonštrukcia Hostinca Slamená búda,Bratislava Koliba 2003 -Hala Coleman,Žabí Majer,BA 2002 -Rekonštrukcia Apolloklubu,Slovnaft,BA 2003-2007 -Viacúčelová športová hala,Bratislava Petržalka 2005-2006 -Zateplenia sústav panelových domov -Územno plánovacia dokumentácia obce Čičava 2006,v období 2007-2011 sú to :Obnova BB v Senci,Miletičova,BA,Brančská,BA,Belinského BA,..rôzne štúdie-Malý zimný štadión alebo Obchodné centrum v Malackách  a rôzne ďalšie projekty a realizácie.Ateliér sa zúčastňuje taktiež rôznych architektonických súťaží,z ktorých najvýznamnejšími sú: -Aqua bumper Štrkovec,Poprad -Vládny dvor St.Polten,Austria -polyfunkčná budova,Kollárovo nám,BA 

Verejné obstarávania 2010-2014-stanica PO,Námestovo -verejné obstarávanie-ÚPD-O Čičava,Obnova mestskej knižnice Kysucké Nové Mesto,Rekonštrukcia domu služieb Kysucké Nové mesto,Projekty zvýšenia energetickej efektívnosti budov pre MO SR,projekt nájomného bytového domu pre Poprad

Ostatné projekty v rámci verejného obstarávania 2015-pre MO SR-Kutuzovove kasárne/2015/,rekonštrukcie objektov pre MV SR-KR PZ v Trenčíne,OR PZ v Považskej Bystrici.Zubné ambulancie v Bratislave-projekt na PSP.

2016-Rekonštrukcia hangára v Prešove pre MO SR,realizácia zákazky Energetickej efektívnosti pre budovy 2,57 a 61 do Žiliny a Kutuzovove kasárne -budova č.5.

2017-Pre MS SR rekonštrukcia a modernizácia budov v Košiciach a Ružomberku,ukončenie realizácie budov energetickej efektívnosti v Ružomberku a čiastočné ukončenie realizácie budov v Žiline.

Projektové práce na modernizácii a rekonštrukcii budov KRPZ v Nitre,Lučenci a v Rimavskej Sobote.Začiatok realizácie na rekonštrukcii hangáru v Prešove.Architektonický zámer-štúdia bytového domu v Starom Meste v Bratislave.

2018-2019-Realizácia objektov administratívnych budov-energetická efektívnosť pre MOSR,ukončenie realizácie hangáru v Prešove.Projektové práce objektu logistiky v Žiline.

2020-OOPZ Ilava RP,

2020-Výstavba nájomných bytov na sídlisku Východ pre mesto Stará Ľubovňa

Prihlásenie